Sayfa: 1 - 7 - İslam 7 sonuç bulundu. (0,112 saniye) 


Kevser Nasıl Okunur, Kevser Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. İnnâ a'taynâkelkevser. 2. Fesalli lirabbike venhar. 3. İnne şânieke huvel'ebter. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da ...
Nâs Nasıl Okunur, Nâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5,6. Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Nâs, insanlar demektir. Nâs Sûresi Anlamı (Diyanet İşleri ...
Bakara Sûresi 255. Ayet: Bu âyet, Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. “Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, ...
Felâk Nasıl Okunur, Felâk Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5. Kul e'ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min ...
İhlâs Nasıl Okunur, İhlâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle ...
Fâtiha Nasıl Okunur, Fâtiha Sûresi Okunuşu 1. Bismillahirrahmânirrahîm. 2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3. Errahmânir'rahim 4. Mâliki yevmiddin 5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6. İhdinessırâtel müstakîm 7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ...
Ezan okunuşu aşağıdaki gibidir: Allahü ekber, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah Hayye ales-salâh Hayye ...

İngilizce Kelimelerin Türkçe Okunuşu