Sayfa: 1 - 10 - İngilizce – Türkçe 3981 sonuç bulundu. (0,366 saniye) 


Decorative Nasıl Okunur Decorative anlamı: Dekoratif, süslü. Decorative okunuşu ise "dekrıtîv"
Olive Nasıl Okunur Olive anlamı: Zeytin. Olive okunuşu ise "aalîv"(Amerikan aksanı), "oliv"(İngiliz aksanı)
To Be Continued Nasıl Okunur To Be Continued anlamı: Devam edecek, devamı var. To Be Continued okunuşu ise "tı bi kıntinyuud"
Adversely Nasıl Okunur Adversely anlamı: Olumsuz olarak, zararlı bir şekilde. Adversely okunuşu ise "ædvôrsli"
Behaviour Nasıl Okunur Behaviour anlamı: Davranış, tavır, tutum. Behaviour okunuşu ise "bihevyır"
Beware Nasıl Okunur Beware anlamı: Çekinmek, sakınmak. Beware okunuşu ise "biveır" --> "ı" ve "r" harflerine vurgu yapılmaz.
Expired Nasıl Okunur Expired anlamı: Süresi dolmuş. Expired okunuşu ise "ekspayrd"
Expiry Nasıl Okunur Expiry anlamı: Sürenin dolması, bitiş, vade, süre sonu. Expiry okunuşu ise "ekspayıri"
Advanced Nasıl Okunur Advanced anlamı: İleri, ileri derecede. Advanced okunuşu ise "edvenst"
Amazing Nasıl Okunur Amazing anlamı: Şaşırtıcı. Amazing okunuşu ise "ameyzin"

İngilizce Kelimelerin Türkçe Okunuşu