Sayfa: 11 - 20 - 3768 sonuç bulundu. (0,437 saniye) 


Bakara Sûresi 255. Ayet: Bu âyet, Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. “Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, ...
Felâk Nasıl Okunur, Felâk Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5. Kul e'ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min ...
İhlâs Nasıl Okunur, İhlâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle ...
Fâtiha Nasıl Okunur, Fâtiha Sûresi Okunuşu 1. Bismillahirrahmânirrahîm. 2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3. Errahmânir'rahim 4. Mâliki yevmiddin 5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6. İhdinessırâtel müstakîm 7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ...
Swimsuit Nasıl Okunur Swimsuit anlamı: Kadın mayosu Swimsuit okunuşu ise "sıvimsuüt"
Unbelievable Nasıl Okunur Unbelievable anlamı: İnanılmaz Unbelievable okunuşu ise "anbılivıbıl"
Ivory Nasıl Okunur Ivory anlamı: Fildişi Ivory okunuşu ise "ayvıri"
Gorgeous Nasıl Okunur Gorgeous anlamı: Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı. Gorgeous okunuşu ise "gorcıs"
Congratulations Nasıl Okunur Congratulations anlamı: Tebrikler. Congratulations okunuşu ise "kıngracıleyşıns"
Cupboard Nasıl Okunur Cupboard anlamı: Dolap. Cupboard okunuşu ise "kabırd"

İngilizce Kelimelerin Türkçe Okunuşu