Sayfa: 1 - 10 - 3763 sonuç bulundu. (0,350 saniye) 


Intellectual Nasıl Okunur Intellectual anlamı: Entellektüel, düşünsel, zihinsel. Intellectual okunuşu ise "İntılekçul"
Disability Nasıl Okunur Disability anlamı: Sakatlık, malullük, engellilik. Disability okunuşu ise "disabılıdi"
Stumble Upon Nasıl Okunur Stumbleupon anlamı: Rastlamak, tesadüfen bulunmak. Stumbleupon okunuşu ise "sıtambılâpôn"
Kevser Nasıl Okunur, Kevser Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. İnnâ a'taynâkelkevser. 2. Fesalli lirabbike venhar. 3. İnne şânieke huvel'ebter. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da ...
Nâs Nasıl Okunur, Nâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5,6. Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Nâs, insanlar demektir. Nâs Sûresi Anlamı (Diyanet İşleri ...
Bakara Sûresi 255. Ayet: Bu âyet, Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. “Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, ...
Felâk Nasıl Okunur, Felâk Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5. Kul e'ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min ...
İhlâs Nasıl Okunur, İhlâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle ...
Fâtiha Nasıl Okunur, Fâtiha Sûresi Okunuşu 1. Bismillahirrahmânirrahîm. 2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3. Errahmânir'rahim 4. Mâliki yevmiddin 5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6. İhdinessırâtel müstakîm 7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ...
Swimsuit Nasıl Okunur Swimsuit anlamı: Kadın mayosu Swimsuit okunuşu ise "sıvimsuüt"

İngilizce Kelimelerin Türkçe Okunuşu